Miasto i Gmina Zagórz- Stacja Docelowa ...

Stacja docelowa

To nie tylko slogan wyborczy, logo, nazwa strategii jaką chciałbym z Państwa udziałem wypracować. To nie tylko lista wielu różnorodnych projektów tworzących wspólny cel jakim jest rozwój naszej krainy- to także, a może przede wszystkim MISJA. To zaproszenie zarówno dla mieszkańców obecnych i przyszłych żeby zobaczyli w zagórskiej ziemi swoje miejsce na globie. Zaproszenie dla potencjalnych turystów i inwestorów dzięki którym będziemy mogli nadrobić zaległości umiejscawiając naszą gminę i miasto w należnym jej miejscu. To także nawiązanie, hołd dla naszych korzeni i tradycji, to nasz znak rozpoznawczy abyśmy mogli identyfikować się z miejscem w którym żyjemy i w którym wychowujemy nasze dzieci. Obecnie bardzo wielu dumnych mieszkańców różnych miejscowości szczyci się podobnymi sloganami w całej Polsce, a że nie są to dla nich tylko slogany, osobiście mogłem się przekonać m.in podczas wizyty u brata w Gdyni gdzie ludzie naklejają na samochodach "Gdynia - moje miasto". Myślę, że Zagórzanie także mogą manifestować swoja dumę, przywiązanie do swojej małej ojczyzny a moja propozycja będzie dobrą sposobnością lub inspiracją do jej okazania.

W założeniu tworzenia planów strategii dla Miasta i Gminy biorę pod uwagę;

- zasadę zrównoważonego rozwoju, co oznacza dbałość aby cała gmina rozwijała sie równomiernie, będzie to gwarancją powodzenia. Oczywiście Zagórz jako stolica gminy musi ponieść ciężar, obowiązki lecz i przywileje miejscowości reprezentatywnej,

- wykorzystanie aktualnych walorów; krajobrazowowych, przyrodniczych, turystycznych, infrastrukturalnych, wspaniałych zabytków m.in pozostałości węzła kolejowego wraz z wykorzystaniem torowisk, architektury i sztuki sakralnej oraz miejsc pamięci ofiar II wojny światowej. W wielu przypadkach można stworzyć naprawdę ciekawe rozwiązania praktycznie przy zaangażowaniu minimum nakładów inwestycyjnych.

- strategicznym dla naszej gminy jest rozwój turystyki, co pozwoli na dostatnie życie mieszkańców w czystym i zdrowym środowisku.

- wykorzystanie programów pomocowych - Wojewódzkich, Rządowych oraz Unijnych, (obecnie mam przyjemność pośredniczyć w ich przekazywaniu ;)

- świadomość, że samorząd nie jest od prowadzenia działalności gospodarczej. Jego rolą i obowiązkiem jest stworzenie odpowiednch warunków do jej jak najlepszego funkcjonowania,

- zasadę Bernarda Law Montgomery - "jeżeli do zwycięskiej bitwy potrzebuję 25 samolotów, proszę o 100 a dostaje 50". Innymi słowy wiem, że nie wszystko co proponuję, najprawdopodobniej będzie możliwe do zrealizowania, składają sie na to różne czynniki (szczególnie obecne zadłużenie), ale im więcej planów i zamierzeń tym większe prawdopodobieństwo ich zrealizowania.

- najważniejsze - Państwa opinię, jako mieszkańców, wykonawców, beneficjentów i najbardziej zainteresowanych ostatecznym kształtem rozwoju Miasta i Gminy Zagórz.
Dlatego proszę o wyrażanie opinii, komentowanie i ocenianie poszczególnych propozycji oraz naprawdę gorąco zapraszam do zgłaszania własnych propozycji i sugestii.

Ankieta

Czy uczestniczył(abyś/byś) w debacie kandydatów na urząd burmistrza Gminy i Miasta Zagórz

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Stacja Docelowa
Poprzednia strona www
Publikacja sfinansowana ze środków KWW Jednością Silni