Miałem sen…
…śnił mi sie Zagórz
z dzieciństwa i opowiadań Przodków.

Bajeczna Kraina pachnąca zielonym lasem z dzikimi malinami i karbidowym dymem parowozowni, dumnych, wesołych, otwartych i serdecznych ludzi.

W przepięknych okolicach gościli liczni przyjezdni, oczarowani krajobrazem oraz gościnnością toleracyjnych mieszkańców.

Z tętniącymi życiem, krystalicznymi szlakami, kąpieliskami, bazami noclegowymi i obiektami rekreacyjnymi do uprawiania różnorodnych sportów.

Ze wspaniałą spuścizną kulturalną opartą na wielowiekowych tradycjach muzycznych, tanecznych, teatralnych.

Z bogatą architekturą sakralną, wielowyznaniowych dzieł sztuki nad którymi dumnie i tajemniczo prezentowały swoje urokliwe kontury ruiny Klasztoru nadosławskiego karmelu…

Mam nadzieje, że będzie to mój kolejny proroczy sen. Dlaczego kolejny ? Bo zawsze śniłem o wspaniałej rodzinie– kochanej żonie, dwóch synach, córeczce… później śniło mi sie radio– takie nasze regionalne… wreszcie dom– ciepły i otwarty z odgłosami biegajacych nóżek na rodzinnej „osikowce” pod zielonym lasem …

Dziś wiem, że te sny stały się jawą i mam nadzieję, że ten ostatni, zagórski sen o krainie do której powróciłem wraz z rodziną jest także prelekcja nadchodzacej przyszłości wrysowanej w historie naszej Małej Ojczyzny – Miasta i Gminy ZAGÓRZ

Należe do ludzi aktywnych i oczekiwania przekładam na działanie, dlatego postanowiłem zaproponować Państwu wizję rozwoju naszych okolic i wystartować w najbliższych wyborach na urząd burmistrza.

Do moich mocnych stron należą:

– wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi i budżetem oraz pozyskiwaniu środków unijnych,

– z racji obecnego zajęcia- wiedza z zakresu funkcjonowania instytucji rządowych, samorządowych oraz Unii Europejskiej,

– bardzo dobre relacje z przedstawicielami powyższych organów na różnych szczeblach (co m.in. pozwala na poznanie i zrozumienie mechanizmów zarówno samorządów wzorcowych jak i tych słabiej radzących sobie w obecnych warunkach)

słabe strony– też są… 😉

Jednocześnie rekomenduje Państwu kandydatów do Rady Miasta i Gminy wchodzących w skład niezależnego i samorządowego Komitetu Wyborczego Wyborców „Jednością Silni !” (odpowiednia zakładka)


oraz strategie rozwoju pod tytułem „Miasto i Gmina Zagórz- Stacja Docelowa” (odpowiednia zakładka)

a także nasz slogan wyborczy, podsumowujący jednym zdaniem wszystko to z czym do tych wyborów idziemy;

DOŚĆ KŁÓTNI- CZAS BUDOWY !