jednoscia silni kandydat na radnego gmina zagórz Marcin Wysocki

Lista:nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców JEDNOŚCIĄ SILNI ![Okręg nr 10]
Lokal wyborczy:nr 4 - Tarnawa

Wiek: 38
Miejsce zamieszkania: Tarnawa Górna
Wykształcenie:
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Tarnawie Dolnej – 1979 – 1987
Zespół Szkół Mechanicznych w Sanoku – Zasadnicza Szkoła Zawodowa –Mechanik Pojazdów Samochodowych – 1987 – 1990;
Zespół Szkół Mechanicznych w Sanoku –Technikum Mechaniczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej – Naprawa i Eksploatacja Pojazdów Samochodowych– 1990 - 1993;
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej Filia w Rzeszowie, Wydział Ekonomiczny, Kierunek - Zarządzanie i Marketing – 1993 – 1998;
Studia Podyplomowe, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej Filia w Rzeszowie, Wydział Ekonomiczny, Kierunek – Finanse i Rachunkowość – 1999 – 2000;
Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Gdański, Aix-Marseille Graduate School of Management – Master of Business Administration -2006 – 2008.
Zawód wykonywany:Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie, Oddział w Sanoku, Kierownik Działu Księgowości Majątkowej.
Zaintersowania: Sport, jako kibic – siatkówka i piłka ręczna


jednoscia silni kandydat na radnego gmina zagórz
jednoscia silni kandydat na radnego gmina zagórz jednoscia silni kandydat na radnego gmina zagórz jednoscia silni kandydat na radnego gmina zagórz jednoscia silni kandydat na radnego gmina zagórz jednoscia silni kandydat na radnego gmina zagórz jednoscia silni kandydat na radnego gmina zagórz
Adamczuk Jarosław
- lokal nr 1 Zagórz
Olechniewicz Alina
- lokal nr 1 Zagórz
Banasiewicz Jan Marian
- lokal nr 2 Zagórz
Marcinkowski Marcin Karol
- lokal nr 2 Zagórz
Burczyk Sławomir Jan
- lokal nr 2 Zagórz
Płoski Piotr Kazimierz
- lokal nr 3 Łukowe
jednoscia silni kandydat na radnego gmina zagórz jednoscia silni kandydat na radnego gmina zagórz jednoscia silni kandydat na radnego gmina zagórz jednoscia silni kandydat na radnego gmina zagórz jednoscia silni kandydat na radnego gmina zagórz jednoscia silni kandydat na radnego gmina zagórz
Wysocki Marcin
- lokal nr 4 Tarnawa
Świerniak Anna Teresa
- lokal nr 5 Czaszyn
Bryndza Dorota
- lokal nr 6 Poraż
Stojak Andrzej Piotr
- lokal nr 6 Poraż
Gocko Józef
- lokal nr 7 Mokre
Dyrkacz-Düpre Beata Anna
- lokal nr 8 Zahutyń
jakubosika.pl
Publikacja sfinansowana ze środków KWW Jednością Silni