I po wizycie Pani Konserwator.

Zostaw komentarz

Dzisiejszą wizytę, jaką w Zagórzu i Sanoku odbyła Pani Grażyna Stojak– Podkarpacka Wojewódzka Konserwator Zabytków, można z czystym sumieniem nazwać sukcesem 🙂

Oto po kilku, czy nawet kilkudziesięciu latach sporów i przepychanek, mieszkańcom osiedla Pod Klasztorem w Zagórzu zaświeciło światełko w tunelu. Do stołu usiadły trzy strony (Pani Konserwator, Pan Burmistrz Jaworski i liczni mieszkańcy z Przewodniczącą Rady Osiedla Marią Żurek na czele) co zaowocowało konkretnymi ustaleniami.

Ustalono punkt wyjściowy do dalszych rozmów (ostatni wniosek Burmistrza do Konserwatora) oraz termin kolejnego spotkania trójstronnego, już nad konkretnymi dokumentami i mapami z merytorycznymi pracownikami, dzięki czemu jest bardzo duża szansa na kompromisową propozycję planu.

Kolejne spotkanie odbędzie się we wrześniu o czym poinformuje osobnym wpisem.

Ustalono także, choć na razie na dość ogólnym poziomie,  stanowiska stron oraz „warunki brzegowe”.  Pani Konserwator w bardzo konkretny i rzeczowy sposób określiła swój punkt widzenia, co spotkało się z wyraźnym zrozumieniem mieszkańców.

Rozmawiano także o możliwościach zagospodarowania naszego Marymontu i ustalono, że na kolejnym spotkaniu (które poprzedzi wspólny rekonesans w terenie) oprócz planu zagospodarowania przestrzennego, będzie to drugi ważny aspekt.

Ponadto, Pan Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Różycki zobowiązał się, że przygotuje odpowiednie stanowiska i propozycje ze strony Rady Miasta które już od wielu lat nie mogą doczekać się realizacji z różnych względów.

Osobiście czuję satysfakcję, że jako moderator i organizator spotkania utrzymałem atmosferę dialogu i porozumienia 😉

W spotkaniu oprócz Pani Konserwator uczestniczyli- Radny Sejmiku Podkarpackiego Sławomir Miklicz, Burmistrz Bogusław Jaworski wraz z Katarzyną Motas, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Różycki, Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Żurek,  mieszkańcy (ok 10 osób) oraz lokalne media.

Przed spotkaniem Pani Konserwator zapoznała się także ze stanem nagrobków i kaplic na starym cmentarzu, które przy odpowiednim staraniu władz miasta, może objąć dofinansowaniem w zakresie prac konserwatorskich.

Oby tak dalej i do przodu- w jedności siła !

SONY DSC SONY DSCZostaw komentarz


Ankieta

Czy uczestniczył(abyś/byś) w debacie kandydatów na urząd burmistrza Gminy i Miasta Zagórz

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Stacja Docelowa
Poprzednia strona www
Publikacja sfinansowana ze środków KWW Jednością Silni