XII Spartakiada Sportowa ŚDS- czas podsumowań !!!

Zostaw komentarz

Tytułowa Spartakiada która odbyła się (23.06. 10 ) w środę, zakończyła się naprawdę wspaniałym sukcesem.

Do Tarnawy przyjechały delegacje z 54 Środowiskowych Domów Samopomocy, czyli razem blisko 500 osób samych zawodników. Do tego dodać należy, że przyjechało wielu zaproszonych dostojnych gości oraz niemalże wszystkie podkarpackie media.  Dopisała piękna, słoneczna pogoda, wszystkie zaplanowane punkty odbyły się idealnie a wspaniała młodzież wspierająca przedsięwzięcie, otrzymała z jednej strony lekcję tolerancji i dystansu życia,  z drugiej okazała wielkie serce pomagając uczestników spartakiady.

Udało się także, a może przede wszystkim  wykazać, że współpracując razem możemy budować wspaniałe rzeczy.  Jedność urzędów, organów i  instytucji Zagórza i Powiatu Sanockiego, przyniosła wymierny efekt i zapewniam, że jest to ocena wynikająca z licznych dowodów uznania jakie po Spartakiadzie z całego Podkarpacia dotarły do mnie w Urzędzie Wojewódzkim.

W tym miejscu należą się ogromne podziękowania i niskie ukłony dla wszystkich twórców tego projektu;

Wojewodzie Podkarpackiemu- Mirosławowi Karapycie za patronat i główną siłę sprawczą,

Wicewojewodzie Podkarpackiej- Małgorzacie Chomycz za osobiste i gorliwe wsparcie przy organizacji,

Poseł do Parlamentu Europejskiego – Elżbiecie Łukacijewskiej,

Kuratorowi Podkarpackiemu- Jackowi Wojtasowi,

Radnemu Wojewódzkiemu- Sławomirowi Mikliczowi,

Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiemu- Dariuszowi Traczowi,

Dyrektorowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie- Maciejowi Szymańskiemu,

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie- Marioli Ostrowskiej Zajdel,

Staroście Powiatu Sanockiego- Wacławowi Krawczykowi,

Radnemu i Członkowi Zarządu Powiatu Sanockiego- Ernestowi Nowakowi,

Zarządowi Starostwa Powiatowego w Sanoku,

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku- Janowi Paszkiewiczowi,

Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz- Bogusławowi Jaworskiemu,

Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Zagórz- Adamowi Malcowi,

Radnemu MiG Zagórz– Juliuszowi Pałasiewiczowi,

Radzie Miasta i Gminy Zagórz,

Dyrektorowi i Ekipie Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórzu- Arturowi Rudnickiemu,

Dyrektor Obsługi Szkół w Gminie Zagórz- Marii Biłas,

Dyrektorowi Szkoły Gimnazjalnej w Tarnawie Dolnej- Melchiorowi Ryniakowi,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej- Joannie Rudy,

Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu- Sywii Drozd,

Radzie Sołeckiej w Tarnawie górnej i Wielopolu,

Kołu Gospodyń Wiejskich w Porażu,

Firmie DEF w Zagórzu- Szczepanowi Debińskiemu,

Dyrektorowi Sanockiego Przedsiębiorstwa Górnictwa Nafty i Gazu- Mieczysławowi Jakielowi,

Głównemu Księgowemu SPGNiG– Jarkowi Adamczukowi,

Dealerowi Ranault w Zahutyniu– Beacie Dyrkacz,

Marketom Budowlanym „Elmi” s.c. Sanok, Zagórz- Danielowi Biłasowi,

PBS Sanok– Lesławowi Wojtasowi,

ATW Zagórz

„ALTA” Brzozów i Zagórz,

Hucie Szkła „SABINA” Rymanów

Wytwórni Wód Mineralnych „POŁONINY” Brzozów

PSS Sanok

PZU Sanok,

Delikatesom Centrum Zagórz,

Kwiaciarni w Zagórzu,


Stowarzyszeniu Wspólnota Obywatelska Ziemi Sanockiej– Sebastianowi Niżnikowi i Bartłomiejowi Mrugale

Jurkowi Zubie,

Druhom OSP Gminy Zagórz z Komendantem Romanem Kaliną na czele,

Komendantowi Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku- Krzysztofowi Dżuganowi,

Młodzieży Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej,

wszystkim mieszkańcom i zaangażowanym w przygotowania i pomoc przy organizacji,


całej ekipie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórz-  Jurkowi Rogóżowi, Jakubowi Masłowskiemu, Edycie Wasylewicz, Magdalenie Pałasiewicz- Trzaska, Annie Gredze

z nieocenioną i prawdziwą matką tego sukcesu na czele-Kierowniczce Asi Leszczyńskiej Skubel

BRAWO BRAWO BRAWO !!!
Zostaw komentarz


Ankieta

Czy uczestniczył(abyś/byś) w debacie kandydatów na urząd burmistrza Gminy i Miasta Zagórz

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Stacja Docelowa
Poprzednia strona www
Publikacja sfinansowana ze środków KWW Jednością Silni