Panie Prezydencie Lechu Kaczyński !

Zostaw komentarz

Panie Prezydencie Lechu Kaczyński oraz Towarzysze ostatniego i katastrofalnego lotu-

Pani Maria Kaczyńska Pierwsza Dama
Pan Ryszard KACZOROWSKI b. Prezydent RP na Uchodźstwie
Pan Krzysztof PUTRA Wicemarszałek Sejmu RP
Pan Jerzy SZMAJDZIŃSKI Wicemarszałek Sejmu RP
Pani Krystyna BOCHENEK Wicemarszałek Senatu RP
Pan Władysław STASIAK Szef Kancelarii Prezydenta RP
Pan Aleksander SZCZYGŁO Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Pan Paweł WYPYCH Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Pan Mariusz HANDZLIK Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Pan Andrzej KREMER Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Pan Stanisław KOMOROWSKI Podsekretarz Stanu w MON
Pan Tomasz MERTA Podsekretarz Stanu w MKiDN
Gen. Franciszek GĄGOR Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Pan Andrzej PRZEWOŹNIK Sekretarz ROPWiM
Pan Maciej PŁAŻYŃSKI Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Pan Mariusz KAZANA Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ
PRZEDSTAWICIELE PARLAMENTU RP 
Pan Leszek DEPTUŁA Poseł na Sejm RP
Pan Grzegorz DOLNIAK Poseł na Sejm RP
Pani Grażyna GĘSICKA Poseł na Sejm RP
Pan Przemysław GOSIEWSKI Poseł na Sejm RP
Pan Sebastian KARPINIUK Poseł na Sejm RP
Pani Izabela JARUGA – NOWACKA Poseł na Sejm RP
Pan Zbigniew WASSERMANN Poseł na Sejm RP
Pani Aleksandra NATALLI – ŚWIAT Poseł na Sejm RP
Pan Arkadiusz RYBICKI Poseł na Sejm RP
Pani Jolanta SZYMANEK – DERESZ Poseł na Sejm RP
Pan Wiesław WODA Poseł na Sejm RP
Pan Edward WOJTAS Poseł na Sejm RP
Pani Janina FETLIŃSKA Senator RP
Pan Stanisław ZAJĄC Senator RP
OSOBY TOWARZYSZĄCE 
Pan Janusz KOCHANOWSKI Rzecznik Praw Obywatelskich
Pan Sławomir SKRZYPEK Prezes Narodowego Banku Polskiego
Pan Janusz KURTYKA Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Pan Janusz KRUPSKI Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Pani Anna WALENTYNOWICZ Działaczka Wolnych Związków Zawodowych
Pani Joanna AGACKA-INDECKA
PPłk. Zbigniew DĘBSKI
Pani Katarzyna DORACZYŃSKA
Pan Aleksander FEDOROWICZ
Ks. prałat Roman INDRZEJCZYK
Pan Dariusz JANKOWSKI
Gen. bryg. Stanisław KOMORNICKI
Pan Wojciech LUBIŃSKI
Pani Barbara MAMIŃSKA
Pani Janina NATUSIEWICZ-MIRER
Pan Piotr NUROWSKI
Ks. Ryszard RUMIANEK
Pani Izabela TOMASZEWSKA
Pan Janusz ZAKRZEŃSKI
PRZEDSTAWICIELE KOŚCIOŁÓW I WYZNAŃ RELIGIJNYCH 
Ks. Bp. gen. dyw. Tadeusz PŁOSKI Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego
Abp gen. bryg. Miron CHODAKOWSKI Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego
Ks. płk Adam PILCH Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe
Ks. ppłk Jan OSIŃSKI Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
PRZEDSTAWICIELE RODZIN KATYŃSKICH I INNYCH STOWARZYSZEŃ 
Pan Edward DUCHNOWSKI Sekretarz Generalny Związku Sybiraków
Ks. prałat Bronisław GOSTOMSKI
Ks. Józef JONIEC Prezes Stowarzyszenia Parafiada
Ks. Zdzisław KRÓL Kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007
Ks. Andrzej KWAŚNIK Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich
Pan Tadeusz LUTOBORSKI
Pani Bożena ŁOJEK-MAMONTOWICZ Prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej
Pan Stefan MELAK Prezes Komitetu Katyńskiego
Pan Stanisław MIKKE Wiceprzewodniczący ROPWiM
Pani Bronisława ORAWIEC – LOFFLER
Pani Katarzyna PISKORSKA
Pan Andrzej SARIUSZ – SKĄPSKI Prezes Federacji Rodzin Katyńskich
Pan Wojciech SEWERYN
Pan Leszek SOLSKI
Pani Teresa WALEWSKA – PRZYJAŁKOWSKA Fundacja „Golgota Wschodu”
Pani Gabriela ZYCH
Pani Ewa BĄKOWSKA wnuczka Gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego
Pani Anna Maria BOROWSKA
Pan Bartosz BOROWSKI
PRZEDSTAWICIELE SIŁ ZBROJNYCH RP 
Gen. broni Bronisław KWIATKOWSKI Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP
Gen. broni pil. Andrzej BŁASIK Dowódca Sił Powietrznych RP
Gen. dyw. Tadeusz BUK Dowódca Wojsk Lądowych RP
Gen. dyw. Włodzimierz POTASIŃSKI Dowódca Wojsk Specjalnych RP
Wiceadmirał Andrzej KARWETA Dowódca Marynarki Wojennej RP
Gen. bryg. Kazimierz GILARSKI Dowódca Garnizonu Warszawa
FUNKCJONARIUSZE BIURA OCHRONY RZĄDU 
Pan Jarosław FLORCZAK
Pan Artur FRANCUZ
Pan Paweł JANECZEK
Pan Paweł KRAJEWSKI
Pan Piotr NOSEK
Pan Jacek SURÓWKA
Pan Marek ULERYK
Pan Dariusz MICHAŁOWSKI
Pani Agnieszka POGRÓDKA-WĘCŁAWEK
ZAŁOGA SAMOLOTU 
Kpt. Arkadiusz PROTASIUK
Mjr Robert GRZYWNA
Por. Artur ZIĘTEK
Chor. Andrzej MICHALAK
Pani Barbara MACIEJCZYK
Pani Natalia JANUSZKO
Pani Justyna MONIUSZKO
Wybitny aktor Janusz Zakrzeński

dziękujemy

pogrążeni w niewymownej stracie…

Jakub Osika z rodziną

 

 

[*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*] 

 

 

.Zostaw komentarz


Ankieta

Czy uczestniczył(abyś/byś) w debacie kandydatów na urząd burmistrza Gminy i Miasta Zagórz

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Stacja Docelowa
Poprzednia strona www
Publikacja sfinansowana ze środków KWW Jednością Silni