Zagórskie szkoły wracają do gry !

Zostaw komentarz

Po niezbyt dobrych wieściach, głównie dla uczniów Szkół Podstawowych w Czaszynie, Porażu, Mokrym i w Zahutyniu wynikających z pisma skierowanego do Wojewody Podkarpackiego dnia 31.03.2010 r. (z którego wynika, że Gmina Zagórz rezygnuje z dofinansowania przyznanego na utworzenie placów zabaw w powyższych placówkach) są dobre wieści! pismo 1

Otóż w kolejnym piśmie  z dnia 07.04.2010 Pan Burmistrz Bogusław Jaworski wnosi o wycofanie poprzedniego pisma a tym samym dotacja w wysokości 255 400,00 złotych zostanie wykorzystana na sfinalizowanie placów zabaw.pismo 2

Wiem, że sytuacja budżetowa naszego miasta i gminy nie jest łatwa ale tym bardziej należą się słowa uznania dla Pana Burmistrza za podjęcie tak odważnej i słusznej decyzji.

W tym miejscu także gratuluje pracownikom przygotowującym wnioski, wysokiej skuteczności i profesjonalizmu ponieważ zasiadając w komisji przyznającej dofinansowanie wiem jak wysoki poziom musieli osiągnąć przy tak skutecznym wnioskowaniu.Zostaw komentarz


Ankieta

Czy uczestniczył(abyś/byś) w debacie kandydatów na urząd burmistrza Gminy i Miasta Zagórz

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Stacja Docelowa
Poprzednia strona www
Publikacja sfinansowana ze środków KWW Jednością Silni