Kolei Żelaznych w Zagórzu c.d.n.

Zostaw komentarz

Nie mam zamiaru pisać truizmów, dlaczego kolej jest ważna na i dla Podkarpacia (ze szczególnym uwzględnieniem Zagórza). Dostępność komunikacyjna, ekologia, alternatywa ruchu towarowego dla ciężkiego transportu kołowego blokującego i degenerującego nasze drogi, wreszcie miejsca pracy i tradycja. Te funkcje może spełnić jedynie nowoczesna kolej, której stan torowisk pozwala uzyskać średnią 120 km/h a nie jak obecnie niecałe 30. Kolej musi być konkurencyjna, odpowiednio zarządzana, nowoczesna z dobrze dopasowanym rozkładem jazdy. Ale jak już wcześniej wspominałem to truizmy…

Obecna decyzja Zarządu Województwa (Marszałek Rzońca głosował za wstrzymaniem połączenia) jest niebezpieczna (choć w krótkoterminowym spojrzeniu uzasadniona) głównie z tego powodu, że wstrzymanie ruchu na trasie Jasło- Zagórz- granice państwa, spowoduje nie uwzględnienie torowisk trasy do planów inwestycyjnych. Polskie Linie Kolejowe S.A.  (inwestor i zarządca narodowej sieci kolejowej) nie będzie planował remontów odcinków na których nie odbywa się ruch.

Dlatego bardzo ważne jest aby Zarząd Województwa doprowadził do wznowienia zawieszonego połączenia i zarezerwował w RPO środki na renowację torowisk  linii Jasło- Zagórz- Łupków/Krościenko. (W tym roku na wniosek PLK S.A. są zabezpieczone środki właśnie w RPO na remont odcinka Rzeszów- Jasło)

Doraźnie Poseł Zbigniew Rynasiewicz– Szef Komisji Infrastruktury, zaproponował rozwiązanie, pozwalające uratować połączenie Zagórz – Jasło. Jego propozycję wstępnie zaakceptował minister Cezary Grabarczyk, który ma przyjechać w pierwszej połowie lutego na Podkarpacie m.in w przedmiotowej sprawie.

Ważnym elementem całej spraw jest także fakt, że na Podkarpaciu Rząd odpowiada za renowacje i modernizację polskiego odcinka linii kolejowej E30 Drezno- Lwów ( m.in.  Tarnów- Rzeszów- Medyka) i ta powinna być zmodernizowana ostatecznie w latach 2012/2013 zaś za pozostałe podkarpackie linie odpowiada wspominana PLK S.A. przy wsparciu środków pozostających w gestii Zarządu Województwa.Zostaw komentarz


Ankieta

Czy uczestniczył(abyś/byś) w debacie kandydatów na urząd burmistrza Gminy i Miasta Zagórz

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Stacja Docelowa
Poprzednia strona www
Publikacja sfinansowana ze środków KWW Jednością Silni